VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Giảng Cho Chính Mình

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 896 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 10:0:36
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US11287.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Jan-25-09 (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Một Hội Thánh Chúa Thương (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.