VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Giảng Cho Chính Mình

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 897 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.


SốKhách từMới xem
1, , US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ba Nguyên Lý (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Lãnh Đạo Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Thánh Linh Trong Sự Tái Sanh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Cảnh Tượng Đêm Khuya Chốn Ngục Tù (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Cái Nhìn Trần Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.