VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Vâng Phục Cha Mẹ

Cô-lô-se 3:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.46 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Gia Đình.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.50 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Thánh Hóa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Một Chỗ Để Di Chuyển (Mục Sư Lê Vĩnh Thạch)1
5Chiến Sĩ, Lực Sĩ, và Nông Phu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.