VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Ma Quỷ Biết Thì Giờ Của Nó

Lu-ca 4:31-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/18/2020; P: 4/19/2021; 132 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 21:35:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.