VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Được Chúa Giê-su Chữa Lành

Lu-ca 4:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/25/2020; P: 4/25/2021; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.