VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Người Cha Cao Quý

Lu-ca 8:40-42,49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/20/2021; 92 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 19:10:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.