VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Yêu Kính Cha

Mác 12:29-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/20/2021; P: 6/23/2021; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.