VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Môn Đệ Chúa

Môn Đệ Chúa

Mác 10:35-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 7/7/2002; 1296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 16:24:59
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Phúc Âm và Luật Pháp.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam19113.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tiếp Đãi Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Bí Quyết Để Vui Sống Với Nhau (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.