VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Môn Đệ Chúa

Môn Đệ Chúa

Mác 10:35-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 7/7/2002; 1274 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 14:18:30
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Phúc Âm và Luật Pháp.


SốKhách từMới xem
1, France1805.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cha Của Mọi Người Và Mọi Sự (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Công Viêc Của Ma Quỉ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.