VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Autumn Photo

Tại Sao Chúa Gọi Nông Gia Giàu Là Kẻ Dại

Lu-ca 12:16- 23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 155 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2022 23:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.