VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Xây Trên Nền Vững

Xây Trên Nền Vững

Ma-thi-ơ 7:15-29
Pastor Evan Lee Dahl
C:8/29/2021; P: 8/30/2021; 175 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:41:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.