VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Xây Trên Vầng Đá

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/26/2021; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:48:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.