VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Phục Vụ Chúa Vì Biết Ơn

Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/7/2021; P: 11/8/2021; 254 xem 6 lưu
Xem lần cuối 26.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.