VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Một Năm Trong Quyền Năng Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 4:31-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/16/2022; 281 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 22:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.