VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Một Năm Trong Quyền Năng Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 4:31-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/16/2022; 160 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 19:12:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.