VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Sẵn Sàng Để Làm Chứng Đạo

Phi-líp 1:27; 2 Cô-rinh-tô 9:8; 1 Phi-e-rơ 3:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.38 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1, 2 Cô-rinh-tô 9, 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1, 2 Cô-rinh-tô 9, 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)26
2Nghe Lời Con Ấy (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Mơ Ước Một Bầu Trời Êm Ả (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chúa Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.