VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Thế Giới Huy Hoàng Của Lòng Quan Tâm

Các Quan Xét 13:15-24; Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6; Giăng 4:5-15
Mục Sư Nguyễn Đại Phúc
C:6/26/2022; P: 7/1/2022; 253 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 13:56:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Các Quan Xét 13, Công-vụ các Sứ-đồ 6, Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Các Quan Xét 13, Công-vụ các Sứ-đồ 6, Giăng 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.