VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Autumn Photo

Chiên Ở Giữa Bầy Sói

Lu-ca 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/17/2022; P: 7/18/2022; 301 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 20:14:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.