VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Lời Hứa của Đức Chúa Giê-su

Giăng 16:23-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2022; P: 10/12/2022; 276 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Báp Tít Đức Tin.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.