VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Spring Photo

Chuẩn Bị Cho Đấng Cứu Thế Giáng Trần

Lu-ca 1:68-69
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:1/29/2023; P: 2/3/2023; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 0:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Website, Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.