VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1897 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:5:13
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US908.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Thử Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Đừng Sợ Và Biết Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.