VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1897 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Tử? Bất Tử? Không Hề Chết? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Rô-ma 2:25-3:8 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
3Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Xin Chúa Ban Phước Trên Việc Làm Con (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Vô Thường Theo Quan Điểm Thánh Kinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.