VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Chẳng Muốn Làm Kẻ Dại

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1036 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.80 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US7.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Hột Cải Của Đức Tin (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
3Chống Đối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Ưu Tiên Trong Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Khi Chúa Giê-xu Qua (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.