VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Chẳng Muốn Làm Kẻ Dại

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1035 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 9:12:48
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam5827.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)3
2Mừng Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Vào Nơi Chí Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Người Nữ Khôn Ngoan (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)1
5Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhân II (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.