VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Cây Vả Không Trái

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/28/2022; P: 5/28/2023; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2023 22:54:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.