VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Cái Giá Của Việc Bỏ Cuộc

Lu-ca 9:61-62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/30/2023; P: 8/2/2023; 154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.82 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.