VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Có Cần Tái Lập Giao Ước?

Giô-suê 8:30-35; Ma-thi-ơ 26:26-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2023; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-suê 8, Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-suê 8, Ma-thi-ơ 26.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.