VietChristian
VietChristian
svtk.net

Thực Hành

Thực Hành

Lu-ca 22:24-27; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ga-la-ti 5:13-14
Mục Sư Phạm Đắc Tuấn
C:2/4/2024; P: 2/6/2024; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, 1 Phi-e-rơ 4, Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, 1 Phi-e-rơ 4, Ga-la-ti 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.