VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Tâm Trí Mới, Tấm Lòng Mới Và Bàn Tay Mới Cho Chúa Giê-su

Rô-ma 12:2; Ê-xê-chi-ên 36:26-27; Giăng 13:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/4/2024; P: 2/9/2024; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 18:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 13.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.