VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Lời Mời Gọi Dự Tiệc

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 23:30:21
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.