VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thêm sự Khôn Ngoan Thánh

2 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1518 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 4:27:21
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Các Vua 3, Châm-ngôn 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Các Vua 3, Châm-ngôn 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US1918.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chớ Đoán Xét Nhau (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Tình Thương - Năng Lực Của Thánh Linh Trong Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Đừng Đoán Xét (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.