VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Ta Sẽ Lập Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 999 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 4:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, France1957.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.