VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Ta Sẽ Lập Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1013 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 2:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand204.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Lễ Lá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Xây Trên Nền Vững Bền (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Bước Lên Nơi Cao Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.