VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Ta Sẽ Lập Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 998 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
3Tạo Vật Mới Trong Chúa (Pastor Michael Faber)1
4Bát Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.