VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đức Chúa Giê-xu Là Vua

Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 4:39:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France116.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đẹp Của Chúa (Minh Nguyên)2
2Một người hết lòng tìm kiếm tấm lòng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Không Còn Là Nô Lệ (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2
4Đằng Sau Hiện Cảnh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Tình Yêu Trong Chúa Cứu Thế (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.