VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Khi Chúa Hối Tiếc

1 Sa-mu-ên 15:1-23; Giăng 14:18-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/23/2024; P: 6/26/2024; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 21:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 15, Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 15, Giăng 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.