VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nghe Và Giữ Lời Chúa

Lu-ca 11:27-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1509 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 14:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US12722.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Chữa Lành (Mục Sư Hồ Vũ)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Cội Nguồn Ơn Phước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.