VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Nghe Và Giữ Lời Chúa

Lu-ca 11:27-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1496 xem 23 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, , US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Muốn Làm Mục Sư? (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
2Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)1
3Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Khi Đức Thánh Linh Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cửa Của Chiên (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.