VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Cuộc Chiến Thuộc Linh

Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 811 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 14:26:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1309.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Đấng Sống Đang Ở Đâu? (Mục Sư Lê Duy Tín)2
3Chuyện Hai Người Con (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Hiến Cả Thảy Cho Ngài (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Những Nhà Thông Thái Đánh Mất Giáng Sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.