VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Rửa Sạch Bề Ngoài

Lu-ca 11:37-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1239 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 6:53:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, Thailand13157.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Pho Tượng Và Lò Lửa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.