VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Hướng Về Tương Lai

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1614 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 10:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1316.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Ân Điển Lạ Lùng (Mục Sư Bùi Quang Túc)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.