VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Làm Môn Đệ Chúa

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1023 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:2:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US616.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Người Chăn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.