VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Làm Môn Đệ Chúa

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 995 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 1:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam822.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Chúa Giê-xu Về Quê Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Giăng Báp-tít (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Thì Giờ Chiến Trận (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Biết Mình Hết Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.