VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Làm Môn Đệ Chúa

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 993 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chống Ma Quỷ (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Ngài Là Muôn Nhu Cầu Con (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Làm Điều Lành (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.