VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Làm Môn Đệ Chúa

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1024 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.62 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, , US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nền Tảng Cuộc Cải Chánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Bị Loại Bỏ Chăng? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Hãy Ở Trong Christ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Giảng đạo Chúa cách dạn dĩ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.