VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ai Là Người Lân Cận Tôi?

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1356 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 11:28:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, , US4676.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hãy Nhớ Lại (Mục Sư Châu An Phước)2
3Chiến Đấu Và Thắng Trận (Pastor Thomas Stebbins)2
4Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nhớ Lại (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.