VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Ai Là Người Lân Cận Tôi?

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1321 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 3:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7664.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Thánh Hóa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Chiến Sĩ, Lực Sĩ, và Nông Phu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Lời Hứa Ban Cho Kẻ Tin (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.