VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Ai Là Người Lân Cận Tôi?

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1356 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.24 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1, , US0.29 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Mùa Xuân Trong Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4"Sao Con Khóc?" (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Hành Động Thờ Phượng Của Người Tín Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.