VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Bối Rối Hay An Tĩnh

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1811 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 7:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Phúc Âm Vào Đời III.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam15945.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)34
2Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Người Chiến Thắng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Của Quí Trong Chậu Đất (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.