VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa về Quê Mình

Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1125 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 16:4:36
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US27356.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Thỏa Lòng (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
4Thi Nhân Với Trăng Thu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Christ, Đấng Cư Ngụ Bên Trong (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.