VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chúa về Quê Mình

Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1126 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ánh Sáng Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Đổi Tên Đổi Mới Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Em-ma-nu-ên (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)2
4Quà Tặng Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
5Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.