VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Phi-e-rơ theo Chúa

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1021 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 22:53:59
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France932.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Tiếng Vọng Đêm Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ (Minh Nguyên)2
5Gô-gô-tha (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.