VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Phi-e-rơ theo Chúa

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 992 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 11:7:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US110.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vượt Qua Giông Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1
2Biết Ơn Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Tết Nhớ Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Khi Chúa Gọi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.