VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Người Cha Trong Gia Đình

Ê-phê-sô 5:25-6:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1393 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 10:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Ngồi Đi Đứng, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2314.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Quyền Năng Để Làm Chứng (Mục Sư Ngô Thành Tâm)4
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Xin Chúa Mở Mắt Con (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Mua Chân Lý (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.