VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Giảng hòa & Chịu bắt bớ

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 982 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 6:52:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore17825.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)4
2Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hãy Nhướng Mắt Lên (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Được Chúa Thử (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.