VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Giảng hòa & Chịu bắt bớ

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1003 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 23:18:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France10767.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sự Rao Báo Của Người Tín Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.