VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nương Trong Cánh Chúa

Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 756 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sau-lơ Tin Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
2Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Cho Tròn Chữ Tín (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời (Mục Sư Trương Văn Sáng)1
5Sống Khôn Do Lời, Chết Dại Do Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.