VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Nương Trong Cánh Chúa

Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 773 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.19 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Lành Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Sáu Cái Ấn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Ngôi Lời Đã Đến (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)1
5Sự Hòa Thuận Trong Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.