VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Muối & Sự Sáng

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:44:2
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France9687.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Dẹp Yên Bão Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Lời Xác Nhận Phi Thường (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.