VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Thái Độ với Cựu Ước

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 937 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:40:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US2264.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.